L

ZIMA

L

POLETJE

COVID-19

COVID-19 SMERNICE

Zaradi trenutnega stanja pandemije vam zagotavljamo zdravje naših vodnikov, zaposlenih v adrenalinskem parku oz. celotne ekipe. Zagotavljamo dosegljivost zaščite – lateks rokavice, medicinske obrazne maske in FFP2/FFP3 respiratorji.
Pravtako sam zagotavljamo zalogo tekočih razkužil za razkuževanje površin ter vaših in naših rok.

DETERGENT / RAZKUŽILO

Belilo ali 1% aktivne raztopine na osnovi klora, topilo, 75% alkohol (etanol), paracetna kislina in kloroform.
V nadaljevanju; O – obvezno, P - priporočljivo

ADRENALINSKI PARKI

O    Razdelja med klienti 2 m tako na tleh kot na višini na posameznih elementih .
P    Nošnja mask je priporočljiva, če ni mogoče zagotoviti večjega razmaka kot 1 m.
O    Pred in po uporabi adrenalinskega parka na voljo razkužilo za roke.
O    Pri nakupu vstopnic na recepciji klienti nosijo maske, na voljo je razkužilo.
P    Priporoča se digitalna vstopnica.
O    Izobraževanje osebja, inštruktorjev v smislu varnostnih postopkov.
O    Oprema za kliente mora biti razkužena, po uporabi jo klienti zložijo na kup, ki ga osebje potem odnese na razkuževanje in sušenje.
P    Pri aktivnostih v parku se klientom priporoča uporaba rokavic.
O    Skupno število klientov naenkrat na elementih adrenalinskega parka mora organizator zmanjšati v smislu zagotavljanja minimalnih odmikov med klienti.
P    Plačilni promet naj se vrši s karticami ali predplačili.
O    Osebje imam pri sebi masko, ki jo uporabi v primeru pomoči klientu.

KAJAK , RAFT

O    Na sestanku pred turo se kliente seznani z varnostnimi postopki pred, med in po turi.
O    Na transferju do vstopa v vodo in transferjem nazaj na izhodišče se klienti in organizator držijo predpisov o transferjih.
O    Klienti v kombiju, če je le ta poln nosijo maske.
O    Vsa izposojena oprema mora biti oprana, razkužena.
O    V raft se namesti do 50% siceršnjega števila klientov in poskrbi za varnostno razdaljo v čolnu.
P    Plačilni promet naj se vrši s karticami ali predplačili.

POHODNIŠTVO

O    Pripravljeni paketi za ture morajo vsebovati tudi informacije o postopkih varnostnih standardov  pred , med in po turi.
P    Vse informacije naj bodo v digitalni obliki.
O    Na uvodnem sestanku pred turi organizator kliente seznani še ustno s postopki. Na sestanku pazi na razdaljo 2m in nošnjo mask, ki si jih klienti zagotovijo sami.
O    Vodene ture: vodnik vodi maksimalno število pohodnikov v okviru dovoljenih števil ob upoštevanju standardnih ukrepov. V času počitkov naj bo med klienti primerna razdalja in oz. naj si nadenejo maske.
O    Pri večjih skupinah pohodnikov  mora biti vodnikov več po predpisih, med posameznimi skupinami naj bo večja razdalja. Na mestih počitkov se zagotovi potreben razmak.
O    V nastanitvah se morajo pohodniki ravnati po protokolih nastanitev.
O    Morebitni lunch paket za na pot nastanitev zavijejo v neprodušno folijo.
O    Oprema, ki si jo klient sposodi mora biti oprana, razkužena.
O    Pri vračanju izposojene opreme le to klienti odložijo na en kup, ki ga organizator odnese v čiščenje (pranje, razkuževanje).
P    Plačilni promet naj se vrši s karticami ali predplačili.
 

Pošlji povpraševanje

Kontaktirajte nas

Povpraševanje